Teleskopické brány

Teleskopickou bránu lze realizovat jako posuvnou bránu se spodním vedením a zároveň také jako samonosnou posuvnou bránu. Brány v teleskopickém provedení jsou specifické především tím, že jsou vyrobeny z několika dílů brány, které se souběžně otevírají a zavírají. Hlavní výhodou telekopické posuvné brány tedy je, že vyžaduje výrazně menší prostor pro zajíždění brány. Velikost tohoto prostoru je definována počtem jednotlivých dílů teleskopické posuvné brány. Systém ukotvení a funkčnosti je mimo napojení jednotlivých dílů posuvných bran stejný jako klasické provedení. U samonosné varianty ukotvením do betonového základu s fixací do opěrného sloupu. U posuvných bran se spodním vedením ukotvením do pojezdu v průjezdu brány a v zákrytu podezdívky a pochochopitelně s opěrným ocelovým sloupem.

Teleskopická posuvná brána