Samonosné posuvné brány

Samonosný systém otevírání posuvných bran je v současti nejoblíbenější variantou u posuvných systémů. Vyžaduje jednodušší stavební připravenost, protože samonosná posuvná brána je ukotvena do betonového kvádru v zákrytu podezdívky a v prostoru průjezdu je nad úrovní terénu. Není tedy nutné vybudování pojezdu mimo zmíněný betonový základ. Samonosná posuvná brána je zároveň fixována do opěrného ocelového sloupu, který je při montáži brány připevněný těsně za branou v betonovém základu. Snad jedinou nevýhodou samonosného otevírání kovaných bran je velikost prostoru na zajíždění brány. Obecně lze tento prostor definovat jako průjezd a minimálně třicet procent na nosnou část konstrukce. V každém případě je nutné konzultovat stavební připravenost s dodavatelem posuvné brány v dostatečném předstihu. Důležitý je zejména již zmíněný betonový základ a jeho rozměry a pochopitelně připravenost pro pohony.  

Samonosná posuvná brána