Posuvné brány se spodním vedením

Posuvné brány na kolejnici mají stále svoje uplatnění i přes stále rostoucí podíl samonsného provedení posuvných bran. Opodstatnění má tento systém otevírání posuvných bran především u rozměrově větších a hmotnostně těžších konstrukcí.  Vzhledem k tomu, že brány s posuvným vedením vyžadují menší prostor pro zajíždění, je tato varinata často realizována v případech, kdy není provedení samonosné posuvné brány možné. V rámci stavební připravenosti vyžadují posuvné brány se spodním vedením betonový základ v průjezdu posuvné brány a následně o téměř stejné šířce v zákrytu podezdívky pro zajíždění při otevírání. Kovaná brána tedy drží na kolenici a následně je fixována obdobně jako samonosná posuvná brána do ocelového opěrného sloupu.

Posuvná brána