Posuvné brány ceník

Vzhledem k širokému sortimentu variant realizace posuvných bran je problematické zpracovat cenu do přehledného ceníku. Zároveň jsou v akčních obdobích realizace vybraných variant cenově zvýhodněné. Pro stanovení finální ceny posuvné brány je potřeba stanovit mnoho parametrů. Způsoby otevírání ze samonosných posuvných bran, posuvných bran se spodním vedením a teleskopických posuvných bran. Následně je třeba zvolit ideální typ výplně a v neposlední řadě způsob povrchové úpravy. Není tedy možné zpracovat veškeré možnosti realizací do přehledného aktuálního ceníku a i vzhledem k nutnosti konzultovat možnosti po technické stránce a samozřejmě stavební připravenosti je vhodné osobní setkání na místě realizace v dostatečném předstihu. Nabídka pak přesně odpovídám požadavkům koncového zákazníka.